Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2013

0841 6aaa
Reposted fromunr-eal unr-eal vianicdostracenia nicdostracenia
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— J.L. Wiśniewski 'S@motność w sieci'
Reposted fromherside herside vianicdostracenia nicdostracenia
4583 3c03 500
Reposted fromphilomath philomath vianicdostracenia nicdostracenia
Od wczoraj nie ma już Ciebie, a ja oddycham powietrzem. Wszystko w porządku, serce bije, ale wiesz, Tobą oddychać było przyjemniej.
Reposted fromthesmajl thesmajl viatobecontinued tobecontinued
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromromesanatomy romesanatomy viaxannabelle xannabelle
5773 46d3
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
4486 6912
Reposted fromfuckmplease fuckmplease viaxannabelle xannabelle
Nigdy nie wierz kobiecie, jeżeli powie, że coś jest nieważne.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted fromperseweracje perseweracje viaxannabelle xannabelle
9731 91f0
Reposted fromkniepuder kniepuder viaxannabelle xannabelle
6343 7f6c 500
Reposted fromdeviate deviate viaxannabelle xannabelle

ta Twoja wrażliwość kiedyś Cię zabije dziewczyno

2399 844b 500
Oborniki Śląskie, dolnośląskie. Zdjęcie wykonała G. Dudek.
1849 8f3d
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viaxannabelle xannabelle
Chciałabym ci coś takiego zrobić, 
żebyś nie mógł beze mnie żyć, 
żebyś nie mógł o mnie zapomnieć. 
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl